Alue


Harjoitushalli ja korkean paikan kenttä

Tällä kentällä sijaitsevat säältä suojaava 40 x 20 metrin kokoinen harjoitushalli sekä korkean paikan harjoittelusimulaattori. Halliin voidaan siirtää erilaisia simulaattoreita, esimerkiksi katto - ja leiskahdussimulaattori. Hallissa on mahdollista käyttää taustakuvia, ääntä ja kulisseja harjoitusten tehostamiseksi. Tämä luo aidon ympäristön vaikutelman eri kriisinhallintatilanteiden harjoitteluun. Harjoitushalliin saadaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksien ääniä ja kuvaa, ensisammutustilanteiden simulaatioita, kattopaloharjoitusten kuvaa ja ääntä.

Harjoitushalli soveltuu myös erityyppisten tilaisuuksien ja seminaarien pitopaikaksi.

Korkean paikan kentällä on työmaanosturi. Kentällä voidaan harjoitella esimerkiksi köysillä laskeutumista sekä nosturista pelastamista.

Harjoitushallilla ja korkean paikan kentällä voivat harjoitella palokunnat ja ensiapuhenkilökunta tai yritykset joilla on tarvetta korkean paikan työskentelyn kouluttamiseen.

Ota yhteyttä