Alue


Kemikaalikenttä

Kemikaalikentälle on keskitetty vaarallisten aineiden käsittely, neutralointi ja varastointi. Kentällä voidaan toteuttaa alkusammutusharjoituksia jauhe- ja vaahtosammuttimilla. Alueella voidaan harjoitella palavien nesteiden, kaasujen sekä räjähteiden ja ilotulitteiden kanssa. Alueella on erilaisia vuotosimulaattoreita ja lastausterminaali.

Kemikaalikentällä on haitallisten aineiden talteenotto- ja käsittelypaikka. Kentän maapohja on pohjavesieristetty.

Kemikaalikenttä palvelee esimerkiksi pelastusviranomaisia, teollisuuspalokuntia ja kuljetusalan ammattilaisia.

Ota yhteyttä