Alue


Kulissikaupunki

Kulissikaupunki käsittää kaupunkimaisen ympäristön jossa julkisivut ovat sekä aitoja rakenteita että kulissirakenteita. Kentällä voidaan harjoitella monimuotoisia tilanteita, jotka kuuluvat ensihoitoon, turvallisuuteen ja pelastamiseen.

Kulissikaupungissa voidaan järjestää tunkeutumis-, pelastamis- ja etsintäharjoituksia kaupunkimaisessa ympäristössä. Kenttää voidaan käyttää pelastus- ja huumekoirien koulutuksessa sekä kaupunkiympäristössä tapahtuvissa kriisinhallinnan harjoituksissa.

Kulissikaupungissa on yökerho, kauppa, terveyskeskus ja vastaanottopoliklinikka.

Kulissikaupunki soveltuu hyvin kaupan- ja turvallisuusalan koulutustarpeisiin. Vartijoiden perus- ja täydennyskoulutuksiin kulissikaupunki tarjoaa erinomaiset puitteet.

Ota yhteyttä